Share this photo on Twitter Share this photo on Facebook

Dubrovnik /4 (Roofscape)

Posted by
Graciel·la (Vic. Catalonia) (CAT. New European State, Poland) on 24 October 2016 in Cityscape & Urban and Portfolio.

The Dubrovnik's peace was disturbed by the war in 1991 when the Serbs bombed the old city despite its lack of strategic importance.

In all, 382 residential structures and 29 public buildings were damaged. This represented 86 percent of the area within the city walls. The worst devastation was caused by the burning of the roofs and interiors of seven palaces from the Baroque period.
Almost immediately after the shelling stopped, the Rebuild Dubrovnik Fund, alongside other preservation groups, came to the rescue. Fund raising efforts have now restored most historical sights to their original splendor.

Clay or terracotta tiles are among the most eye-catching and characteristic roofing materials used in medieval buildings. The shapes, colors, patterns, and textures are often the most important stylistic features of the historic structures.
---
La pau de la Dubrovnik va ser pertorbada per la guerra el 1991, quan els serbis van bombardejar la ciutat vella malgrat la seva manca d'importància estratègica.

En total, 382 edificis residencials i 29 edificis públics van ser danyats. Això va representar el 86% de l'àrea dins dels murs de la ciutat. La pitjor devastació va ser causada per la crema dels sostres i interiors dels set palaus de l'època barroca.
Gairebé immediatament després del bombardeig , el Fons de Reconstrucció de Dubrovnik, al costat d'altres grups de preservació, va intervenir. Amb importants esforços de recaptació de fons han restaurat la majoria dels llocs d'interès històric.

Les teules d'argila o terracota es troben entre els materials més cridaners i característics utilitzats en edificis medievals. Les formes, colors, patrons i textures són sovint els trets estilístics més importants de les estructures històriques.

Excuse me, please, I don't have time to reply all comments, but I do read them every day.
I apologize for my bad English, too.

Thank you for visiting my AM3, criticism, suggestions and comments. I apologize if I can not answer all them
__
Moltes gràcies per la visita a Am3, les crítiques, els suggeriments i els comentaris. Vull demanar disculpes si no els puc respondre tots. Ho sento.
---
Merci de visiter Am3. Je remercie les commentaires. Excusez-moi si je ne peux pas répondre à tous.

This image has been featured in 1 Remix collection.

Creativa i fascinant by Adela Fonts